پاپ کرن هاگلز

ما این اطلاعات را به طور مرتب به روز می کنیم ، با این حال ، برای جدیدترین و دقیق ترین اطلاعات تغذیه ای توصیه می کنیم مشخصات روی بسته ها را بررسی کنید.

تصویر محصول

جدول ارزش غذایی

پاپ کرن پنیری

اشتراک

دانه حجیم شده ذرت با طعم پنیر.

مواد تشکیل دهنده

ذرت، روغن سرخ کردنی گیاهی، پودر پنیر، پودر آب پنیر، نمک.