بلاگ

1399-4-17

رنگهای خوراکی

رنگهای خوراکی دسته ای از افزودنی ها هستند که به منظور جبران رنگ از دست رفته و یا ایجاد رنگ مورد نظر، به مواد غذایی افزوده می شوند. این رنگها معمولا به دو دسته رنگ های خوراکی طبیعی با منشاء گیاهی یا حیوانی مانند رنگ پاپریکا و رنگ های مجاز خوراکی مصنوعی که با روش های شیمیایی ساخته می شوند مانند سانست یلو ، تقسیم می گردند.

بیشتر بخوانید